Rabu, 30 Mei 2012

DOA PAGI DI SMP / SMA XAVDA JAMBI


MINGGU       I
Tema : “ PUJIAN BAGI TUHAN “

S E N I N


Pembukaan :
            Ya Tuhan yang Mahakusa, Engkau telah mengumpulkan kami semua pada awal minggu ini. Perkenankanlah kami memenuhi tanggungjawab kami satu sama lain.
Biarlah kebenaran, kehormatan dan kebaikan, hidup diantara kami. Berkatilah pekerjaan kami NamaMu akan kami mulyaahkan di tengah-tengah kami agar damaiMu menyertai kami.
- Kami Mohon


-          Jawaban : kabulkanlah doa kami, ya Tuhan


Penutupan :
            Ya Tuhan Allah yang Mahabaik, Engkau mengetahui segala yang kami kerjakan. Bila pekerjaan kami baik, terimalah. Bila kurang berkenan dihatiMu, maafkanlah.
Kami mohon berkatMu, agar menyertai kami dalam pejalanan pulang kerumah kami masing-masing.


- Kami mohon

-jawaban : kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.


S E LA S A


Pembukaan                  :
           
            Kami memuji, memulyakan dan mengaggungkan Dikau, ya Allah. Engkau telah membimbing kami keluar dari kegelapan malam, karena terang hari yang baru.
Berikanlah kepada kami matahari kebenaranMu yang sejati, yang bersinar dalam hati kami, menerangi pikiran kami serta memurnikan perasaan kami. Berkat tanganMu kami bias pantas berjalan pada hari ini, dijalan perintahMu dan akhirnya memperoleh hidup yang abadi.- jawaban : kabulkanlah doa kami, ya TuhanPenutup           :

Kami ucapkan syukur kepadaMu, ya Tuhan, Allah yang Mahabaik. Engkau telah memperkenankan kami menyelesaikan pekerjaan kami hari ini. Ampunilah kiranya segala kekurangan kami, segala kealpaan dan kelalain kami, baik terhadap Dikau, teman-teman maupun pembimbing kami. Jiwaku memuji dan mengaggungkan Dikau Tuhan, karena segala kurniaMu pada hari ini.

- kami mohon

- jawaban : kabulkan doa kami, ya Tuhan


R A B U
Pembukaan      :
            Tuhan, Engkau telah menerbitkan terang untuk menghalau kegelapan. Sekali lagi, Engkau telah membangunkan kami kembali untuk memuji kebaikanMu dan memohon rahmatMu.
Kini dalam belaskasihMu yang tiada batas terimalah persembahan doa-doa dan ucapan syukur kami. Kabulkanlah kiranya permohonan-permohonan kami, agar berguna bagi kehidupan kami.

- kami mohon

- jawaban         : kabulakanlah doa kami, ya Tuhan
Penutup           :
Engkau telah menyeratai kami sepanjang hari. Semoga apa yang telah kami kerjakan berkenan kepadaMu. Ya Tuhan, jalan yang kami tempuh masih jauh. Dan kami seringkali tidak mampu berbuat apa-apa tanpa bimbinganMu. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami.

- kami mohon

- jawaban         : kabulkanlah doa kami, ya Tuhan


                                             K A M I S

Pembukaan :
Ya Tuhan, Engkau telah menghantar kami pada terang pagi hari, melewati kegelapan malam. Dengan RohMu Engkau telah menerangi kegelapan, akibat kebutaan hati dan dosa, kami memohon kemurahan hatimu kedalam jiwa kami, supaya kami dapat berbakti kepadaMu.
Sebab dengan kebijaksannaan Mulah kami kau ciptakaan, dengan belaskasihMu kami Kau tebus, dan dengan penyelenggaraanMu kami Kaupelihara.

- Kami mohon

  Jawaban          : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan


Penutup            :
Ya Tuhan, Allah Mahabaik, bagimulah ucapan syukur dan pujian kami. Engkau tidak pernah melupakan kami semua dalam kesibukan kami. Semoga apa yang kami kerjakan pada hari ini berguna bagi kami dan bagi masyarakat di sekitar kami.

- Kami Mohon

- Jawaban : Kabulkanlah Doa kami ya Tuhan


JUM’AT

Pembukaan  :
Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kekal, bersama para malaikat dan segenap balatentara surge, kami memuji dan memuliakan Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah balatentara, surga dan bumi penuh KemuliaanMu. Terpujilah NamaMu, ya Allah yang mahatinggi.
Kami melaksanakan tugas kami hari ini dalam NamaMu.

- Kami Mohon,

- Jawaban  : kabulkanlah doa kami.Penutup            :
Ya Allah, Tuhan langit dan bumi, segalanya telah Kauciptakan bagi kami. Terimalah ucapan syukur dan terimakasih kami atas waktu yang kauberikan kepada kami.
Ampunilah kelalaian kami dalam mempergunakan waktu. Dan selanjutnya bimbinglah kami untuk dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya.

- Kami mohon,

- Jawaban          : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.


SABTU

Pembukaan       :
Ya Tuhan, Bapa yang mahakuasa segala ciptaan menunjukkan kemuliaan dan KeagunganMu. Engkau menganugerahkan hari yang baru, sekali lagi kepada kami semua. Dalam kesibukan belajar kami pada hari ini, kami berusaha menunjukkan rasa terima kasih kepadaMu.
Bimbinglah kami dalam KasihMu, agar kami dapat mengalahkan rasa malas dan segala sikap buruk kami.

- Kami mohon,

- Jawaban          : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.Penutup            :
Ya Bapa segala makhluk di bumi dan di langit, kebaikanMu telah menuntun kami, hingga akhir pelajaran kami. Semoga segala karya kami, semakin menambah semarak kemuliaanMu.
Hantarkanlah kiranya kami semua ke rumah kami masing-masing. Semoga kami dapat berkumpul kembali dalam keluarga kami dalam kasih persaudaraan.

- Kami mohon,

- Jawaban          : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.


MINGGU   II
Tema :”ALLAH BAPA KITA”

S E N I N
Pembukaan       :
Ya Tuhan, Allah dan Bapa Kami, Engkau tahu betapa kami buta terhadap kehadiranMu dan betapa tuli kami terhadap seruan panggilanMu Berilah agar kami dapat merasakan bimbingan tanganMu dalam setiap kejadian sehari-hari. Agar dengan demikian kami tahu apa yang harus kami kerjakan seturut kehendakMu.

- Kami mohon,

- Jawaban          : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.

Penutup            :
Ya Tuhan, Pembimbing hidup kami, saat-saat yang telah kami lalui hari ini mengingatkan kami akan kemurahaanMu. Kami selalu membutuhkan Kasih sayangMu. Sudilah Engkau mendorong kami untuk selalu berjaga-jaga menantikan kehadiranMu dalam hati kami.

- Kami mohon,

- Jawaban          : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.

S E L A S A
Pembukaan       :
Ya Bapa surgawi, Engkaulah peguasa dan sumber kebenaran. Kami mohon kepadaMu, sudilah Engkau mengirim rohMu kedalam hati kami dengan sinar rahmat surgawi. Bimbinglah kami dalam menimba ilmu pengetahuan demi kesejahteraan kami.

- Kami mohon,

- Jawaban          : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.

Penutup            :
Pada mulah ya Bapa, segala hormat dan pujian sepanjang masa. Buatlah kami semua semakin menyadari betapa agung karyaMu bagi manusia. Semoga apa yang telah kami peroleh di sekolah ini dapat menjadi bekal untuk hidup kami.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar